Masz konto? Zaloguj się

Login

Hasło
Zapamiętaj mnie


eWTZ.pl - aplikacja internetowa usprawniającą zarządzanie Warsztatem Terapii Zajęciowej.


Responsive image

Bezpieczeństwo

Aplikacja z bazą danych przechowywana jest na zewnętrznych serwerach. Aktualizacje
i kopie bezpieczeństwa tworzone są automatycznie, bez ingerencji użytkownika.

Responsive image

Responsywny design

Wiele urządzeń, jeden eWTZ.pl. Aplikacja dzięki internetowej architekturze dostępna jest na większość popularnych urządzeń, takich jak komputery, smartfony i tablety.

Responsive image

Użyteczność

eWTZ.pl został zaprojektowany pod kątem możliwie najlepszej ergonomii obsługi. Interfejs aplikacji pozwala w efektywny i wygodny sposób zarządząć dokumentacją WTZ.


Opis aplikacji

eWTZ.pl to kompleksowe rozwiązanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Po rejestracji Kierownik WTZ otrzymuje konto administratora instytucji, przy pomocy którego może utworzyć do 25 indywidualnych kont pracowników danej instytucji.

Pracownicy dostają spektrum możliwości pozwalających między innymi na:

 • Prowadzenie kartotek osobowych uczestników.
 • Tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji.
 • Wypełnianie okresowych ocen postępów rehabilitacji.
 • Wypełnianie kompleksowych ocen postępów rehabilitacji.

Wszystkie dokumenty generowane są w formie plików PDF, co pozwala na ich wydruk lub zapis na dysku komputera pracownika.

Responsive image

Responsive image

Pomoc techniczna

Pomimo przejrzystego interfejsu, użytkownik może napotkać na problemy dotyczące obsługi ewtz.pl, dlatego firma Serenity Studio udostępniła kompleksową pomoc techniczną.

Użytkownicy natrafiający na problemy mają do dyspozycji:

 • Kontakt telefoniczny.
 • Kontakt e-mailowy.
 • Forum eWTZ.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. Aby skontaktować się, należy po zalogowaniu nacisnąc przycisk "kontakt" znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.Regulamin

Rejestracja

 1. Zarejestrować WTZ w serwisie mogą wyłącznie kierownicy WTZ.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać w formularzu zamówienia wszelkie wymagane dane.
 3. Użytkownikami wydzielonej części serwisu mogą zostać tylko pracownicy WTZ po aktywacji ich kont przez kierownika WTZ.
 4. Użytkownicy uzyskują dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu eWTZ.pl po podaniu loginu i hasła (logowanie).

Opłaty

 1. Rejestracja Warsztatu Terapii Zajęciowej w serwisie jest bezpłatna.
 2. Po wysłaniu formularza zamówienia, kierownik Warsztatu otrzymuje darmowe konto na okres próbny 30 dni.
 3. Korzystanie z serwisu po okresie próbnym wymaga zamówienia rocznego abonamentu za usługę.
 4. W przypadku nieopłacenia usługi rocznego abonamentu, dane WTZ są automatycznie usuwane z serwisu po okresie 60 dni.
 5. Pierwszy rok abonamentu za usługę wynosi: 999 złotych.
 6. Przedłużenie na następny rok abonamentu za usługę wynosi: 399 złotych.
 7. W przypadku zamówienia usługi podczas promocji, pierwszy rok abonamentu za usługę wynosi 699 złotych.
 8. Aby wykupić usługę, należy zadzwonić do Biura Obsługi Klienta pod numer 500 681 959 i zamówić fakturę.

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest firma Serenity Studio.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez firmę Serenity Studio przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

Ogólne

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu eWTZ.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Serwis eWTZ.pl udostępnia możliwość utworzenia dokumentacji terapii uczestnika WTZ w sposób zgodny z wymogami, a w szczególności z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587).
 3. eWTZ.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zakończenie korzystania z sewisu eWTZ.pl

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Firma Serenity Studio może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu eWTZ.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, firma poinformuje o tym na stronach Serwisu eWTZ.pl.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez firmę Serenity Studio, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie eWTZ.pl
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
Formularz zamówienia usługi

Zadania Rady Programowej warsztatu:

 • Corocznie Indywidualny Program Rehabilitacji uczestnika (IPR).
 • Corocznie ocena realizacji IPR uczestnika (Roczna Ocena Okresowa).
 • Nie rzadziej niż raz na pół roku indywidualne efekty rehabilitacji (Ocena IPR).
 • Nie rzadziej niż co trzy lata kompleksowa ocena realizacji IPR (Ocena Kompleksowa).

Podstawy prawne:

Zachęcamy także do skorzystania z Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej